weg.de 'ich bin dann mal weg.de'

weg.de 'ich bin dann mal weg.de'
85425566 weg.de 'ich bin dann mal weg.de'
Client weg.de
Agency Stefan & Lars
Filmproduction e+p films
Director: KRONCK
Dop: Luis de Maia
ARRI Media Services: Grading, Motion Graphics, Online
Color Grading: Thomas Hanser
Post Producer: Rosi Rothenfußer
Motion Graphics: Martina Weisgerber

Online: KCi Eberlein